KASI / O FIRMĚ / Dotace - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Dotace - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu:

Vybudování vývojového centra pro vývoj poklopů a vtokových mříží KASI, spol. s r. o.

 

Registrační číslo projektu (MS2014+):

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_243/0014517

 

Název příjemce:

KASI, spol. s r. o.

 

Operační program:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Výzva:

Potenciál – Výzva III

 

Popis operace:

Předmětem projektu je zvýšení kapacit pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit žadatele formou nákupu moderních výzkumně vývojových zařízení. Stěžejní aktivita projektu je směřována do rozvoje centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

 

V rámci projektu bude pořízen pro VaV následující majetek:

 

-          Přístroj na provádění termické analýzy litiny

-          Spektrální analýza

-          Bruska na přípravu vzorků

-          Spalovací analyzátor

-          Mikroskop

-          Leštička vzorků

-          Ultrazvukový analyzátor

-          Přetavovací zařízení na vzorky (miniaturní licí přístroj)

-          Metalografická rozbrušovací pila

-          Pracovní stanice k SW

-          Kopírka A3 barevná

-          Datové sítě a rozvaděč

-          Zkoušení silničních poklopů a vtokových mříží dle ČSN EN 124

-          Měření geometrických vlastností

-          Měření protismykových vlastností povrchu

-          Měření hmotnosti

-          Zkoušení ztvrdlého betonu

-          Zkoušení čerstvého betonu

-          Vybavení laboratoře (pracovní stoly a nářadí)

-          Zařízení na měření vlastností plastů, kompositů a PUR

-          Zkušební simulace silničního provozu

-          Hydraulický žlab pro měření hltnosti

-          Zařízení pro zkoušení instalace poklopů a vtokových mříží do reálného provozu

-          Scanner

-          SW simulující proces plnění a tuhnutí odlitků

-          Budova

 

Popis cílů:

Hlavním cílem projektu je posílení a rozvoj výzkumu a vývoje ve společnosti.

 

Cílem projektu je vybudování vývojového centra pro vývoj poklopů a vtokových mříží na světové úrovni. Touto investicí si žadatel dlouhodobě posílí svoji pozici na světovém trhu. Díky realizaci projektu dojde k možnosti uvedení na trh inovovaných výrobků v pravidelných cyklech, k otevření nových trhů, zvýšení podílu na trhu, zvýšení tržeb a zvýšení zaměstnanosti v regionu.

 

Finanční podpora:

Na danou operaci je poskytována finanční podpora ze strukturálních fondů Evropské unie.