KASI / NOVINKY / Semináře pro projektanty

Semináře pro projektanty

KASI spol.s r.o. se účastní jako prezentující firma seminářů pořádaných společností PSM CZ, s.r.o. na téma "INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, ČOV,
ŘEŠENÍ ROZVODŮ VODY A ODPADNÍCH VOD".

Rozpis těchto seminářů naleznete na stránkách společnosti PSM CZ, s.r.o.